Du søkjer skuleplass på www.vigo.no

Elevar og datamaskin

Om skuleplass - HUGS SVARFRIST 13.juli

Tidsplan for inntak 2017 (skuleåret 2017-2018):  05. juli, melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak., 13. juli, svarfrist første inntak.


Tidsplan for inntak 2017 (skuleåret 2017-2018)

 05. juli, melding blir sendt til alle søkjarane – første inntak.
 13. juli, svarfrist første inntak.
 28. juli, melding om andre inntak.
 04. august, svarfrist andre inntak. 

 14. august, skulane overtek inntaket.
 21. august, skulestart.

 

Søkjarhandboka 2017-2018

Oversikt over opplæringstilbodet for skuleåret 2017-2018 finn du på www.vilbli.no.