Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no.

Skriv ut møteplan for 2016

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016

Fylkesutvalet

17.08.2015 kl. 10.00
Førde - Scandic Sunnfjord Hotel

Møtedokument
Møte i fylkesutvalet og plautvalet 17. august 2015
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 17.08.2015.
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
74/2015 Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 for Regional plan for vassforvaltning - Høyringsutgåve Vis (1) Vis
75/2015 Høyringsuttale til søknad om løyve til å bygge Kvernfossen kraftverk i Hyllestad kommune Vis (2) Vis
76/2015 Høyringsuttale til søknader om løyve til å bygge fem småkraftverk i Luster kommune Vis (9) Vis
77/2015 Revisjon av Fylkesdelplan arealbruk Utlegging av planprogram på høyring Vis (2) Vis
78/2015 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015 - 2030 Vis (2) Vis
79/2015 Fv. 616 Skatestraumstunnelen - Brann 15.juli 2015 - Utbetring og finansiering Vis (1) Vis
80/2015 Skriv og meldingar fylkesutvalet 17. august 2015. Vis (9) Vis
81/2015 Høyring - Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høgskuleloven Vis (1) Vis
82/2015 Fråsegn til framlegg om å endre reglane om eigedomsskatt på maskiner mv. i verk og bruk Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568