Eid vidaregåande skule
IMG_8707

FN-rollespel

09. februar 2021

Tradisjon tru er det også i år FN rollespel for 3STA, 3STB og 3PÅA.

Elevar speler biljard

UngData-undersøkinga 2021

26. januar 2021

Elevar ved Eid vgs under 20 år, er plukka ut til å delta på den store UngData-undersøkinga. Den gir eit bilete på korleis ungdom i Noreg har det. Elevane skal svare i skuletida og meir informasjon finn du i artikkelen.

Koronavirus

Viktig informasjon om Koronaviruset - Covid-19

14. august 2020

Vi minner på kor viktig det er at vi alle framleis er med på å hindre spreiing av smitte. Hugs: 1.Dersom du er sjuk, skal du halde deg heime 2.God handhygiene – vask hendene ofte 3.Hald avstand – minst 1 meter