Eid vidaregåande skule
open skule i sommar

Open skule i sommar

19. juni 2020

Kvar tysdag (kl. 14-18) og torsdag (kl.16-20) i skuleferien vil det vere aktivitetstilbud for elevane på Eid vidaregåande skule

Markering av Vestland fylkeskommune

Inntak til skuleåret 2020-21

02. juni 2020

  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 22. juli.

  • Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august.

  • Tredje inntak er 10. august og du svarer ja til plassen ved å møte opp første skuledag.


Info fra lånekassa

Info frå Lånekassen for neste skuleår

02. juni 2020

Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrifta om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021. 

Eid vidaregåande skule

Ledige stillingar ved Eid vidaregåande skule

03. april 2020

Frå 1. august er det ledig 2 faste undervisningsstillingar ved Eid vgs. Søknadsfrist: 24.juni