Eid vidaregåande skule
IMG_3472

Parkeringsplass og padeltennisbaner

03. mai 2021

I dag starta entreprenørfirmaet Nordsand AS bygging av 86 nye parkeringsplassar og to padeltennisbaner ved Eid vgs. Anlegga skal etter planen vere ferdige til skulestart.

ATVFagarbeidarL

Ny fagarbeidar i kontorfaget

16. april 2021

Ein stolt rektor, Alf Reidar Myrstad kunne i dag gratulere Amalie Tennebø Vetrhus med greidd fagprøve i kontorfaget. Vi sluttar oss til gratulasjonane.

Handygjengen UB. Foto: Sigrun H. Leivdal

Andre plass i til Handygjengen UB frå Eid vgs i Ungt Entreprenørskap sitt Fylkesmeisterskap 2021

17. mars 2021

I går tysdag 16. mars, gjekk den største entreprenørskapsfesten på vestlandet nokon gong av stabelen. Over 1000 elevar, 100 næringslivsaktørar og nærare 100 lærarar tok del på Ungt Entreprenørskap sitt fylkesmeisterskap 2021. Handygjengen UB frå Eid vgs kom på  andre plass i kategorien beste yrkesfaglege bedrift i dette meisterskapet.

Besøk segel øk1

NÆRINGSLIVET I NORDFJORD – BEDRIFTSBESØK TIL SEGEL AS

02. mars 2021

Skuleveka på Eid vidaregåande er organisert slik at fredagane er sette av til fagdagar der elevane får nytte heile dagen til eit fag, og gjerne gjere andre ting enn vanleg undervising. Elevane som har økonomifag på vg3 studiespesialisering nyttar ofte slike dagar til bedriftsbesøk og aktivitetar som bidreg til nye måtar å lære om faget på. 

Koronavirus

Viktig informasjon om Koronaviruset - Covid-19

14. august 2020

Vi minner på kor viktig det er at vi alle framleis er med på å hindre spreiing av smitte. Hugs: 1.Dersom du er sjuk, skal du halde deg heime 2.God handhygiene – vask hendene ofte 3.Hald avstand – minst 1 meter