Eid vidaregåande skule
ATVFagarbeidarL

Ny fagarbeidar i kontorfaget

Ein stolt rektor, Alf Reidar Myrstad kunne i dag gratulere Amalie Tennebø Vetrhus med greidd fagprøve i kontorfaget. Vi sluttar oss til gratulasjonane.