Utdeling av blomster til alle 26 elevane som hadde null fravær dette skuleåret

Utdeling av blomster til alle 26 elevane som hadde null fravær dette skuleåret

Null fråvær

26 elevar ved Eid vidaregåande skule hadde null fråvær dette skuleåret, og fekk blomster siste skuledagen. Ein av dei fekk ei ekstra markering, han har hatt null fråvær alle dei tre åra han har vært elev ved skulen. Fantastisk, imponerande bra. Gratulerer alle saman. Fleire bilder og filmar fra skulesluttmarkeringa finn du på vår facebookside.