Eid vidargåande skule er ein stor arbeidsplass

Eid vidargåande skule er ein stor arbeidsplass

Nøkkeltal

 • Skulen ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum.
 • Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Nybygget med Eid vidaregåande skule, Operahuset Nordfjord, Eid kino og Eid folkebibliotek under same tak, stod ferdig 25. april 2009. 
 • Elevarplassar:          387
 • Tal grupper/klassar:   26
 • Utdanningsprogram:  
  • studieførebuande
  • frisør, blomster, interiør og eksponderingsdesign
  • handverk, design og produktutvikling
  • elektro og datateknologi
  • teknologi og industrifag
  • påbygg og kombinasjonsklassar
 • Tal tilsette ca 85