Eid vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Nøkkeltal
Eid vidargåande skule er ein stor arbeidsplass

Eid vidargåande skule er ein stor arbeidsplass

Nøkkeltal

  • Skulen ligg sentralt i Nordfjord i Eid sentrum.
  • Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Nybygget med Eid vidaregåande skule, Operahuset Nordfjord, Eid kino og Eid folkebibliotek under same tak, stod ferdig 25. april 2009. 
  • Elevarplassar:          380
  • Tal grupper/klassar:   23 
  • Utdanningsprogram:  studieførebuande, design og handverk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skulen innføringsklasse for minioritetsspråklege elevar. 
  • Tal tilsette ca 90 
Tips ein ven Skriv ut