Elevar og datamaskin

Elevar og datamaskin

Melding om skuleplass - viktige datoar

5. juli, sammensmelting beveger sendt mandag til alle søkjarane - første inntak

14. juli, svarfrist første inntak

29. juli, sammensmelting om Andre inntak

3. august, svarfrist Andre inntak

Du Må Gå på vigo.no for SJA resultatet av inntaket. Påminning om at inntaket er Klart beveger send på sms. Dersom du Har førehandssvart Treng du ikkje gjere noko, men du Håkan Gå inn og Endre svaret. Dersom du av ein Eller annan Grunn ikkje mottar sms, td om du er på Ferie i Utlandet, Håkan du sjølvsagt sjå inntaksresultatet på vigo.no om du Har Kodar / passord frå MinID. Pålogging til vigo.no Skjer på samme kompis Som Ved søking.