Eid vidaregåande skule
Eid vgs og operahuset

Ledige undervisningsstillingar

Skulen har frå 01.08.2019 to stillingar ledige innafor programområde Teknikk og industriell produksjon

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord, i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har 360 elevplassar fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, påbygging til generell studiekompetanse, design og handverk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skulen grunnskuleklassar for minoritetsspråklege ungdom. Skulen har ca. 80 tilsette. 

 

Skulen har frå 01.08.2019 følgjande ledige stillingar innafor programområde Teknikk og industriell produksjon;

inntil 100% stilling  - fast stilling

inntil 50% stilling  - mellombels frå 01.08.2019 -31.07.2020.

Du kan søkje stilingane her: http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3490104
Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk sjå direktelenke til søknadskjema ovanfor

Søknadsfrist 28.04.19

 

Kopi av vitnemål og attestar vert å leggje fram ved eventuelt intervju. Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av nyare dato.

 

Tips ein ven Skriv ut