Elev i arbeid ved maskinene på treverkstad

Ledige læreplasser

Elevane som no går elenergi, industriteknologi, industriell møbelproduksjon, automatiseringsfaget og dataelektronikarfaget er i full gang med å søkje læreplassar. Her er lenker til nokre ledige stillingar som bedrifter og opplæringskontor har lyst ut.  Mange med søknadsfrist 1.mars   NB! Søknadsfristen på vigo.no er også 1.mars

IKT-lærlingar

Ynskjer du ein spanande lærestad i faga IKT-servicefag eller dataelektronikar? Då kan Sogn og Fjordane fylkeskommune tilby læreplass hjå IKT drifts- og utviklingstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi har til ei kvar tid ca. 15 lærlingar i staben. I år skal vi ta inn inntil 8 nye lærlingar. Her finn du lenke til stillingsannonsa.
Her finn du lenke til stillingsannonsa  Søknadsfrist 1.mars

Energimontørlærling Sogn og Fjordane energi 
https://sfe.no/konsern/karriere/stillingar/  Søknadsfrist 15.mars 

 

Opplæringskontor: 

Nordfjord Opplæringskontor  
https://www.superlarling.no/ledige-superlaereplassar/    
Søknadsfrist: 1.mars 2019

Opplæringskontor for industri og teknologifag
http://pro.sf.no/laerling/ledige-laereplassar-2019/ 
Søknadsfrist 1.mars 2019