Eid vgs og operahuset

Ledig stilling

Har du lyst å jobbe som reinhaldsoperatør på Eid vidaregåande skule? Vi er ein aktiv regional utviklingsaktør som samhandlar tett med lokalt arbeidsliv og kulturliv. 

Skulen har frå 01.08.2018 ledig inntil 100% stilling som reinhaldsoperatør

Eid vidaregåande skule ligg sentralt i Nordfjord, i Eid sentrum. Skulen er samlokalisert med Operahuset Nordfjord. Skulen har 360 elevplassar fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, påbygging til generell studiekompetanse, design og handverk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. I tillegg har skulen grunnskuleklassar for minoritetsspråklege ungdom. Skulen har ca. 80 tilsette. 

 

Inntill 100% stilling som reinhaldsoperatør, fast stilling- Direkte til sønadsskjema

Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk sjå direktelenke til søknadskjema ovanfor

Søknadsfrist 16.mai 2018.

 

Kopi av vitnemål og attestar vert å leggje fram ved eventuelt intervju. Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av nyare dato.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte avdelingsleiar Torild Natvik, tlf 920 19 855  eller leiande reinhaldar Bente Rindal.