Lærerike timar i engelsk

Lærerike timar i engelsk

Lærerik undervisningsform i Engelsk

Elevane i 1STA og 1STB har den siste veka jobba med ulike oppgåver i engelskfaget. Dei ulike oppgåvene har vore kortfilm/rollespel, debatt og nyheiter. 

Nyheitene blei presentert forrige veke, medan kortfilmane/rollespela og debattane blei framført idag. Begge klassene var samla i kinosalen for å sjå filmane før ei presenterte resten i klassen.
Kortfilmane/rollespela var basert på teksten "The Luncheon" som vi har hatt om i engelsk, medan debatten var om presidentvalget i USA, og nyheitene var om hendingar i engelsktalande land.

Det har vore kjekt og lærerikt, og litt anna undervisingsform enn "vanlege" engelsktimar, fortel elevane.