Her finn du kontaktinfo til Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo til Vestland fylkeskommune

Her er oversikt over kontaktinformasjon til Vestland fylkeskommune frå 1. jaunuar 2020. Telefonnummer og e-post, besøksadresser og postadresse.

Telefon

05557 er hovudnummeret og har vanleg mobiltakst.

Nokre ekspedisjonar har direktenummer. Frå årsskiftet finn du telefonummer til desse og all anna informasjon om fylket her: https://www.vestlandfylke.no/om-oss/organisasjon/kontakt-vestland-fylkeskommune/

Telefonnummer frå utlandet til sentralbordet er: + (47) 51 20 71 00.

E-post

post@vlfk.no
Du kan òg sende e-post direkte til ein tilsett eller til ein ekspedisjon, meir info her på  heimesida til vestland fylkeskommune

For å bruke ordninga Sikker digital post, bruk Vestland fylkeskommune sitt organisasjonsnummer 821311632.

Papirpost

Vestland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Besøksadresser

Besøksadresser til fylkeshusa er som no for Sogn og Fjordane.

Adressa for Bergen frå 6. januar er:
Sandslihaugen 30
5254 Sandsli

Adressene og telefonnummera til skulane og tannklinikkane er som før.

Info om veg

Fylkeskommunen tek over ansvaret for fylkesvegane frå Statens vegvesen. Likevel kan du framleis ringje vegtrafikksentralen 175 eller sjekke nettstaden 175.no dersom det skjer ei akutt hending på veg, eller om du lurer på køyretilhøva.

Publisert 16. desember 2019 Oppdatert 20. desember 2019 av Birthe Johanne Fredheim Finstad