Eid vidaregåande skule
Jørgen Myklebust, Arne Olai Midtbø, Lars Tore Sjåstad og Håvard Berge representerer Eid vidaregåande skule og Sogn og Fjordane. Dei konkurrerer i grønt entreprenørskap i Trondheim

Jørgen Myklebust, Arne Olai Midtbø, Lars Tore Sjåstad og Håvard Berge representerer Eid vidaregåande skule og Sogn og Fjordane. Dei konkurrerer i grønt entreprenørskap i Trondheim

Konkurrerer i grønt entreprenørskap

I framtida må verdiskaping skje med minimale klimagassutslepp. Det krever smarte løysingar. Jørgen Myklebust, Arne Olai Midtbø, Lars Tore Sjåstad og Håvard Berge representerer Eid vidaregåande skule og Sogn og Fjordane. I morgon onsdag kl 14 får vi vite om dei gjekk til tops i grønt entreprenørskapskonkurransen. 

 

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. For åttende året på rad har Enova og Ungt Entreprenørskap utfordret ungdommen til å komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning. 

Se program og mer informasjon om finalen

Samarbeid med næringslivet gir god læring
Oppdragene elevene jobber med i Energi for framtiden er utviklet av Enova. Veiledere og dommere med fagkompetanse på energi og klima vurderer elevenes arbeider og gir dem innspill i prosessen. 

– Dette er et glimrende eksempel på hvordan næringslivet kan bidra inn i skolen. Elevene blir engasjerte når de får jobbe med reelle problemstillinger, og de får kunnskap om energi og klima som de ikke kan lese seg til i en bok. De lærer ved å gjøre - i stedet for å se og høre, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 

Ønsker å utvikle gode holdninger blant de unge
Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en del av Enovas atferds- og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Over 4300 elever i videregående skoler over hele landet har denne høsten deltatt i prosjektet.

– Veien til lavutslippssamfunnet krever livskraftig forandring. Derfor ønsker Enova å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Mie Abelgaard, som er ansvarlig for Enovas satsing for barn og unge. 

Finaleoppdraget er strengt hemmelig inntil det blir kunngjort for finalistene på NTNU tirsdag 14. februar klokken 11. Elevene får 24 timer på seg til å utvikle ideer, lage skriftlige prosjektbeskrivelser og forberede sine scenepresentasjoner. Onsdag klokken 14 vil én gruppe kunne titulere seg som norgesmester i grønt entreprenørskap. 

-----------------

Kontakt:
Wenche Wærner, kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge, wenche@ue.no, mobil 93 43 78 00 
Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver i Enova, espen@enova.no, mobil 971 28 188