Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Klage på opplæring

Klage på opplæring

På Eid vgs freister vi å løyse problem på lågast mogleg nivå. Vi held oss saklege og vil ein gå vidare med ei sak, ta det skriftleg.

Nokre viktige prinsipp:

Ver Saklig

Legg fram saka på ein sakleg og skikkelig måte. Ta gjerne med korleis ting kan gjerast annaleis.

Lågast mogleg nivå

Dersom du ikkje klarer å løyse ei sak som har med opplæringa sjølv kan det tenkast at du kan bruke enten tillitsvalgt i klassen eller faglærar som første instans. Hvis ikkje det hjelper, ta saka opp med kontaktlærar. Gå eventuelt til rådgjevar, avdelingsleiar eller til slutt rektor.

Skriftleg dokumentasjon

Det kan vere lurt å dokumentere høva skriftlig. Skriftleg søknad skal til rektor.

Kontakt

Rektor Ove Bjørlo
41530810
ove.bjorlo@sfj.no