Elevar i eit klasserom

Elevar i eit klasserom

Klage på eksamen?

Fristen for hurtigklage er tysdag 27.juni.

Viss du vurderar å klage, bør du få faglærar til å lese igjennom besvarelsen først. (Det treng du ikkje å gjere viss du har fått 1.) For å klage, sender du berre ein mail til rektor. I den mailen treng det berre å stå kva for eksamen du vil klage på, og så namnet ditt. Sjå elles på heimesida vår under fana Elev-Føresatt og Eksamen.