Bildet viser eit tv-studio på Høgskolen i Volda

Bildet viser eit tv-studio på Høgskolen i Volda

Kjekt å sjå "live" fjernsynssending!

Elevar frå 2 trinn som tek faget Medie- og informasjonskunnskap har besøkt Høgskulen i Volda.

Studentar frå alle programområde innan media viste oss korleis dei arbeider.

Galleri

Volda_Animasjon_studio
Volda_Louise_Engseth
Volda_PR-kommunikasjon
Volda_Papiravis

Medieutdanninga i Volda er kjent for å vere svært praktisk innretta. Fjernsyns- og radiosendingane, avisene m.m. som blir laga av studentane i Volda når ut til publikum utanfor skulen. Studentane meiner at dei difor er godt rusta til å gå rett i jobb etter endt utdanning. Studentane frå Volda viser seg også å vere attraktive for mediebransjen.

 

Første stopp var ved Volda filmteater der vi fekk snakke med studentar frå programområde Medieproduksjon under Media, IKT og Design. Studentane heldt på med innspilling av Web-serie, og vi fekk gå inn tre-og-tre for å sjå på studio.