Invitasjon til møte for føresette/foreldre til elevar på vg1 og vg2

Skulen inviterar til orienteringsmøte for foreldre/føresette tysdag 7. september kl 18.00-19.30.


 

Saker: 

 1. Informasjon om skulen 

 1. Presentasjon av tilsette 

 1. Open skule 

 1. Elevtenesta 

 1. Draumeskulen 

 1. Heimesida/Facebook 

 1. Tilgang til skulesystemet Visma InSchool for føresette 

 1. Koronasituasjonen og fråværsreglement 

 1. 10%-regelen 

 1. Føring av fråver i Visma InSchool 

 1. Koronasituasjonen 

 1. Vaksinering av elevar 

 1. Eventuelt 

Etter fellesmøtet vert det klassevise møte med kontaktlærarane. Der får de meir informasjon om akkurat det programområdet din ungdom går på. Det er høve til å snakke med kontaktlærar, rådgjevar og avdelingsleiar for dei som ønskjer det. 

For å bli med på møtet må de gå inn på Operahuset Nordfjord sine sider og «kjøpe» billett med seteplassering. Det er sjølvsagt gratis, men vi må gjere det grunna smittevernet.  

 

Vel møtt! 

 

Helsing 

Alf Reidar Myrstad, rektor