Eid vidaregåande skule med sjøutsikt

NB: Foreldremøtet til vg3 er avlyst.

Invitasjon til møte for føresette/ foreldre til elevar på ved Eid vgs.

Eid vidaregåande skule inviterer til orienteringsmøter.....