operahuset6[1]

Inntak til vidaregåande opplæring

Første inntaket til vidaregåande opplæring er 8. juli med svarfrist 16. juli. Andre inntaket er 22. juli med svarfrist 22. juli. Tredje inntaket er 5. august og du svarar ved å møte opp på skulen fyrste skuledagen den 16. august.

Meir informasjon finn du på: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/inntak/