Markering av Vestland fylkeskommune

Inntak til skuleåret 2020-21


  • Første inntak er 8. juli med svarfrist 22. juli.

  • Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august.

  • Tredje inntak er 10. august og du svarer ja til plassen ved å møte opp første skuledag.