Alle elevane skal levere inn lærebøkene dei har lånt på biblioteket

Alle elevane skal levere inn lærebøkene dei har lånt på biblioteket

Innlevering av lærebøker

Innleveringsfrist var 17.juni. Elevar som ikkje har levert, har no fått ei SMS påminning. Les meir om innleveringsreglementet.

  1. Elevane skal levere 17.06.2016
  2. Elevene får 2 påminningar på sms – 08.06.2016 og 15.06.2016
  3. Eid Bibliotek tek ut purringar måndag 20.06.2016 på sms – og elevane får  1 veke på å levere – dvs. søndag 26.06.2016
  4. Det vert sendt ut faktura til dei elevane som ikkje har levert i veke 26
  5. Elevane har 1 mnd. betalingsfrist på fakturaen