Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Innføringsgruppe
Innføringsklassen har ulike læringsarenaer. Skulen brukar nærmiljøet i undervisninga

Innføringsklassen har ulike læringsarenaer. Skulen brukar nærmiljøet i undervisninga

Grunnskuleklasse for minoritetsspråkleg ungdom

Ved Eid vgs får minoritetsspråklege frå Eid, Vågsøy og Selje eit tilbod om å ta grunnskulen og få vitnemål etter 10.klassefag. Dei går 1 eller 2 år, avhengig av tidlegare skulegang og norsknivå. Faga dei har er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, utdanningsval, klassens time og kroppsøving. Klassa er eit samarbeid mellom Eid kommune og fylkeskommunen.

Tips ein ven Skriv ut