Skulebøker stabla i haug

Hugs innlevering av bøker!

Etterkvart som faga blir ferdige, kan de berre levere bøkene på biblioteket. Siste frist for innlevering er fredag 22.juni 2018!

Regelverk innlevering av lærebøker 2018

1.     Elevane skal levere 22.06.2018

2.     Elevane får 1 påminning på sms måndag 4. juni

3.     Vi tek ut purringar måndag 25. juni (sms) – då får elevane 1 veke på å levere – dvs. søndag 1. juli

4.     Det vert sendt ut faktura til dei elevane som ikkje har levert i veke 27

5.     Elevane har 1 mnd. betalingsfrist på fakturaen