Bilde1

Hospitering ved Eid vgs

Måndag 1. og tysdag 2. november ønskjer vi 10. klasseelevane i Vestland velkomne til hospitering.

Program

  1. november

kl. 10.00 Frammøte i Operasalen

Kl. 10.20 Ut i avdelingane (eigen plan)

Kl. 11.30-12.30 Lunsj

Kl. 12.30 Aktivitet i avdelingane (eigen plan)

Kl. 14.30 Heimreise

  1. November

10.00 Oppmøte i foajeen

10.05 Aktivitet i avelingane (eigen plan)

11.30-12.30 Lunsj

12.30 Aktivitet i avelingane (eigen plan)

14.30 Heimreise

Det vert enkel servering beggje dagane.

Detaljerte program for dei ulike utdanningsprogramma:

Frisør- blomar, interiør og eksponeringsdesign

10.00-10.15

Felles-samling

Kultursalen

 

10.00- 10.30

Informasjon om vegen vidare

FBIE og HDP

 

Hertugen

 

10.15-11.15

Velkomen:

Presentasjon og idemyldring

Stil og design

Klasserom 1

11.15-11.50

Gruppeoppgåve:

 Designprosess for utstilling

Klasserom 1

10.30-11:50

Utstillingsarbeid , finpuss og foto

Klasserom 1

11:50- 12.25

Lunsj, varmmat

Kantina

 

11:50-12.25

Lunsj

Kantina

12.25-13.55

Gruppene fordelar seg på Frisør vg2 og IEDA vg2

Arbeid med oppgåva

klasserom 1

 

12.25-13.20

Vidare arbeid med ferdigstilling og foto.

Besøke HDP

Klasserom 1

13.20-13.55

Rydding og utstilling av arbeid

Klasserom  1

14.00

Avslutting av dagen

 

 

14.00

Takk for besøket og velkomen igjen!

 

Teknologi- og industrifag

10:00-10:15

Felles-samling

Kultursalen

 

10.00- 10.30

Presentasjon VG2 industriteknologi

 

Klasserom 14

 

10:15-10:45

Velkomen

Få på verneutstyr

Lab i verkstad

10:45-12:00

Bolk 1 - Praktisk arbeid i verkstad

Verkstad 1121 og Verkstad 1108

10:45-12:00

Bolk 3 - Praktisk arbeid i verkstad

Verkstad 1121 og Verkstad 1108

12.00-12.45

Lunsj, varmmat

Obs! Få matbong før du går

Kantina

 

12.00-12.45

Lunsj, varmmat

Obs! Få matbong før du går

Kantina

12.45-14:00

Bolk 2 - Praktisk arbeid i verkstad

Verkstad 1121 og Verkstad 1108

 

12.45-14:00

Bolk 4 - Praktisk arbeid i verkstad

Verkstad 1121 og Verkstad 1108

14.00

Avslutting av dagen

 Lab i verkstad

 

14.00

Avslutting av dagen

 Lab i verkstad

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiespesialisering

Måndag 1.november

 

A-gjengen

B-gjengen

 

Fag

Lærar

Rom

Fag

Lærar

Rom

10.00-10.30

Oppmøte og fellesinformasjon

Operasalen

10.30-11.10

Engelsk programfag

Ragnhild

Rom 10

Kjemi

Anne Eva

Kjemilab

11.10-11.20

10 min friminutt

11.20-12.00

Kjemi

Anne Eva

Kjemilab

Engelsk programfag

Ragnhild

Rom 10

12.00-12.45

Lunsj, gratis lunsj i kantina

12.45-13.25

Fysikk og matte

Jan Håvar

Rom 11

Biologi

Lillian

Biolab

13.25-13.35

10 min friminutt

13.35-14.15

Biologi

Lillian

Biolab

Fysikk og matte

Jan Håvar

Rom 11

 

Tysdag 2.november

 

A-gjengen

B-gjengen

 

Fag

Lærar

Rom

Fag

Lærar

Rom

10.00-10.30

Omvisning på heile skulen

Lillian

Oppmøte i kantina

Omvisning på heile skulen

Torild

Oppmøte i kantina

10.30-11.10

Sosiologi

Cecilie

Rom 2113

Medie- og inf.kunnskap

Ellen

Rom 11

11.10-11.20

10 min friminutt

11.20-12.00

Medie- og inf.kunnskap

Ellen

Rom 11

Sosiologi

Cecilie

Rom 2113

12.00-12.45

Lunsj, gratis lunsj i kantina

12.45-13.15

Økonomi og leiing

Kari-Lise og Renate

Rom 11

Andre framandspråk

Nadine og Liv-Olene

Kinosalen

13.15-13.25

10 min friminutt

13.25-14.00

Andre framandspråk

Nadine og Liv-Olene

Kinosalen

Økonomi og leiing

Kari-Lise og Renate

Rom 11

14.00-14.15

Informasjon om studiespesialiserande og oppsummering av dagane

Lillian og Torild

Kinosalen

 

Elektro

Måndag 1.okt

 

Tysdag 2.okt

Tid

Gruppe

Rom

Tema

Tid

Gruppe

Rom

Tema

 

10:20-11:40

Gruppe 1

Klasserom 8

Dataelektronikk

 

10:00-11:40

Gruppe 1

Klasserom 3

Lodding

Gruppe 2

Klasserom 4

Automatisering

Gruppe 2

Klasserom 2

Sterkstrøm

Gruppe 3

Klasserom 2

Sterkstrøm

Gruppe 3

Klasserom 8

Dataelektronikk

Gruppe 4

Klasserom 3

Lodding

Gruppe 4

Klasserom 4

Automatisering

 

11:40-12:20

 

 

Lunsj

 

Kantina

 

11:40-12:20

 

Lunsj

 

Kantina

 

12:20-13:50

 

Gruppe 1

Klasserom 4

Automatisering

 

12:20-13:50

 

Gruppe 1

Klasserom 2

Sterkstrøm

Gruppe 2

Klasserom 8

Dataelektronikk

Gruppe 2

Klasserom 3

Lodding

Gruppe 3

Klasserom 3

Lodding

Gruppe 3

Klasserom 4

Automatisering

Gruppe 4

Klasserom 2

Sterkstrøm

Gruppe 4

Klasserom 8

Dataelektronikk

13:50

Oppsummering

13:50

Avslutting og oppsummering

 

14:15

 

Avslutting av dagen

 

 

14:10

 

Takk for besøket og velkomen igjen!

 

Handverk, design og produktutvikling

10.00-10.15

Felles-samling

Kultursalen

 

10.00- 10.30

Informasjon om vegen vidare

FBIE og HDP

 

Hertugen

 

10.15-11.15

Velkomen

Produkt i leire

Klasserom 17

11.15-12.10

Designprosess, tekstil

Klasserom 17

10.30-12.10

Tekstilarbeid

Ferdigstille

Klasserom 17

12.10-12.35

Lunsj, varmmat

Kantina

 

12.10-12.35

Lunsj

Kantina

12.35-13.55

Tekstil

klasserom 17

 

12.35-13.00

Besøke FBIE, FRIA og IEDA

 

13.00-13.55

Leire, ferdigstilling

Klasserom 17

14.00

Avslutting av dagen

 

 

14.00

Takk for besøket og velkomen igjen!