Elevr på Eid vgs

Elever på Eid vgs

Hospitering for 10.klasse

26. og 27.oktober ønskjer vi elevar får 10.klasse velkomne til hospitering på skulen. På grunn av koronasituasjonen blir det tilbod om ein dag pr elev. 

Elevar frå same skule får hospitere same dag. Tidspunkt for hospitering for elevar blir tilpassa bussrutene så godt det lar seg gjere.

Program for dagane:

Studiespesialisering PDF document ODT document