Hospitering

Hospitering 4. og 5. mars for elevar i 9.klasse

Begge dagane startar vi kl. 10.00 og sluttar kl. 14.15. Måndagen er det oppmøte i kultursalen. Der blir det ei kort fellesøkt med orientering om dagane, før elevane blir fordelte etter dei utdanningsprogramma dei har meldt seg på.


Timeplanane for aktuelle utdanningsprogram : 

Mat

  • Skulen har kantine som er open heile skuledagen. Servering av varm mat til hospitantane 
  • Medfølgjande lærarar, som vi reknar med vil vere med rundt i klassene, får servert mat. 

Leiinga og rådgjevarar ved skulen vil vere tilgjengelege for spørsmål under hospiteringsdagane.  

Har de spørsmål i forkant, ta kontakt med: 

Rådgjevar: Magnar Aase
57 63 83 17/415 30 816
magnar.aase@sfj.no

Vi ønskjer dykk velkomne til Eid vidaregåande skule og håper de får nyttige og hyggelege dagar her.