Greent Innovasjonscamp på Eid vgs

Greent Innovasjonscamp på Eid vgs

Greent innovasjonscamp

Mandag 8. mai vert det arrangert Greent  Innovasjonscamp på Eid vgs. Deltakar på campen er 1STB, 1ELA, 1ELB, 1TPA og 1 TPB, tilsaman 78 elevar. 
Greent = Green Entreprenuership. Greent er eit prosjekt som omhandlar Grønt Entreprenørskap initiert av Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane (UE i SF) og Junior Achievement Bulgaria.