Skolearena-logo

Foreldretilgong til Skolearena

Nye reglar i Sogn og fjordane gjer no at vi anbefalar alle føresette til elevar under 18 år å søkje tilgong til Skolearena. Der vil du kunne sjå fråvær, orden og åtferdsmerknadar og varsel om fare for å ikkje få karakterar. Varsel vil ikkje bli sendt i posten snart, ein vil berre sjå det i Skolearena.

 

 

 

Vil du følgje enkelt med på korleis det går med eleven din, bør du lage deg ein brukar på SkoleArena. Der fører skulen fråvær, merknadar, varsel og vurderingar. Du vil da få ein mail kvar gong det blir ført noko som gjeld din elev. Bruk oppskrifta under:

 

1.Gå inn på skolearena.no og klikk på Foresatte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Klikk på Ny foresattbruker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Fyll inn opplysningane, følg instruksane og send. Vær nøye med å skrive rett e-postadresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlæraren til din elev får da gje deg tilgang. Du vil få e-post kvar gong noko blir ført i SkoleArena på din elev. Når eleven din fyller 18 år, vil du automatisk miste tilgongen til eleven i SkoleArena. Viss eleven din vil at du fortsatt skal ha tilgong til SkoleArena, må skulen ha underskrift frå eleven om det.