Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/Foreldretilgang til fråvær og karakterar

Foreldretilgang til fråvær og vurdering

Sogn og Fjordane fylkeskommune har opna for at dei videregåande skulene kan gi foreldre tilgang til vurderings- og fråværsmodulen i Skolearena.

Skolearena er det verktøyet lærarane brukar til føring av fråvær og karakterar, vurderinger og eventuelle kommentarar. For å få tilgong til Skolearena, må foreldrene registrere seg og søkje om tilgong. Elevane sin kontaktlærar får melding om førespurnaden og godkjenner tilgongen.

Her kan du logge deg på Skulearena

  1. Velg foresatt
  2. Velg ny foresattbruker
  3. Fyll inn informasjon (skuleeigar: Sogn og Fjordane fylkeskommune)
  4. Send forespørsel 
  5. Ta vare på brukernamn og passord

Når eleven fyller 18 år, vert foreldretilgongen til Skolearena sletta automatisk. Viss eleven ønkjer at føresette skal ha kontakt med skulen via Skolerarena etter fylte 18 år, må skulen få ei skriftleg melding med underskrift frå eleven om det. Da kan tilgangen opnast av kontaktlæraren.