Miljøkoordinator Hilde-Kristin G Nord og Rektor Ove Bjørlo presenterte elevmentorane dette skuleåret

Foreldremøter

Tysdag 3.september kl 18.00 er det møte for alle foreldre på vg2 og foreldre på yrkesfag vg3. Klokka 19.00 torsdag 3.september er det møte for foreldre på vg3 studiespes og påbygg med informasjonsmøte om Prahaturen kl 20.00. Møta er i Kinosalen, vg2 studiespesialisering møter på Hertuginna.Torsdag 5.september er det møte for alle foreldre på vg1 i Operasalen. Vel møtt!