Delar av foajeen

Delar av foajeen

Foreldremøte vg2 studiespesialiserande

Eid vgs inviterar alle føresette vil vg2-elevar på studiespesialiserande til foreldremøte tysdag 12.9.17 kl.19.00. Oppmøte i foajeen til Operahuset Nordfjord/Eid vgs. Les meir ved å klikke på overskrifta.

           

 

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

Eid vidaregåande skule

         

Eid vidaregåande skule 06.09.17.

Invitasjon til møte for føresette til elevar på vg2 studieførebuande

Eid vidaregåande skule inviterer med dette foreldra til elevane i klasse 2sta og 2stb til møte på skulen tysdag den 12.09.2017, klokka 19. Møt opp i foajeen.

Tema vi tek opp:

-          Fagval

-          Eksamen

-          Karriererettleiing

-          Samarbeid skule og foreldre

-          M.m.

Vi vil gjerne vite kor mange som kjem. Send melding til ein av kontaktlærarane (sjå nedanfor).

Er det ønskje om å snakke med faglærarar som underviser i klassene, må vi få tilbakemelding om dette.

Dersom det ikkje skulle passe, så ta kontakt og vi kan gjere avtale om eit anna tidspunkt, ta telefonsamtale eller ha kontakt på mail.

 

Hjerteleg velkomen til foreldremøte!

Med helsing

 

Kontaktlærarar i 2sta

Jørn Ivar Festøy                     mobil: 45661212        jorn.ivar.festoy@sfj.no

Irene Hillestad                       mobil: 48025226        irene.hillestad@sfj.no

 

Kontaktlærarar i 2stb

Maria Cristina R. Følsvik       mobil: 90621734        cristina.ruiz.folsvik@sfj.no

Renate Ness-Briskeby            mobil: 41932814        renate.ness-briskeby@sfj.no

 

Ottar Bjørkedal Utdanningsleiar

Lillian Moss, Rådgjevar