Miljøkoordinator Hilde-Kristin G Nord og Rektor Ove Bjørlo presenterte elevmentorane dette skuleåret

Miljøkoordinator Hilde-Kristin G Nord og Rektor Ove Bjørlo presenterte elevmentorane dette skuleåret

Første skuledag / Skuleårsinformasjon

Draumestart på første skuledag i Kultursalen på Eid vidaregåande skule/Operahuset Nordfjord. Ca 330 elevar og 80 tilsette fikk bl.a. helse på elevmentorane i "draumeskulen" dette skuleåret.

Galleri

2018-08-20 09
IMG_3879
2018-08-20 13

Elevmentorane som er elevar på vg2 og vg3 bruker av si skuletid til å skape eit godt sosialt miljø i klassene. Det er 3 og 4 elevmentorar i kvar klasse. Dei organiserar blir-kjent-leikar, har lunsjavtalar med elevar, finn på sosiale aktivitetar i friminutta og tek kontakt med viss nokon er aleine. Les meir om draumeskulen her

 

Her finn du informasjon/skjemalenker til :

Skulen si facebookside

Elevteamet  - Ta kontakt med elevteamet om det er noko du synes er utfordrande i skulekvardagen
Skulehelsetenesta har desse opningstidene

Elev-PC
Skuleskyss 
Avtale om læremiddel
Timeplan
Lånekassa
Eid kino  /  Gymmen Scene og Studio / Operahuset Nordfjord