Gruppebilete

Elevundersøkinga skuleåret 21-22

No er det klart for årets Elevundersøking. Den skal gje ein indikator for skulen kva vi er gode på og kva vi må forbetre. Elevane svare på spørsmål om mellom anna trivsel og læring, og undersøkinga er sjølvsagt anonym. 

Informasjon om undersøkinga til foreldre/føresette finn de her på nynorsk, bokmålarabisk, dari, engelsk og tigrinja.