Elevar i foajeen

Elevundersøkinga hausten 2019

Alle elevane i Sogn og fjordane fylkekommune skal gjennomføre Elevundersøkinga i løpet av hausten 2019. Undersøkinga er eit viktig redskap for utvikling av skulen vår, og gir skulen nyttig informasjon om korleis elevane har det. Foreldre/føresette og elevar kan lese meir informasjon under.  Informasjonen er på flerie språk. Nedanfor finn du også innloggingsadresse for elevane.

Informasjon til foreldre på fleire språk:

Nynorsk

Bokmål

Engelsk

Dari

Tigrinja

Arabisk

 

Her er informasjonen til elevane:

Nynorsk

Bokmål

Engelsk

Dari

Tigrinja

Arabisk

 

Her logger elevane seg inn på å ta undersøkinga.