Elevar i eit klasserom

Elevundersøkinga hausten 2017

Her kan du logge deg inn til elevundersøkinga.

Undersøkinga er eit viktig bidrag til å bli ein betre skule. Her får skulen førstehands informasjon frå elevane korleis dei har det på skulen. Dette gir, saman med fråværstal, karakterar og ikkje minst samtaler mellom elev og lærar, grunnlag for skulen til å peike ut områder vi treng å bli betre på.