Elevar rundt eit bord 768

Elevundersøkinga 2018

Årets elevundersøking er klar til gjennomføring.  Fristen for gjennomføring er 30.11. Pålogging til undersøkinga er her: svar på undersøkinga.

I år er det ekstra fokus på trivsel, medverknad, vegen vidare og yrkesfagleg fordjuping. Elevane kan bruke språka: engelsk, arabisk, tigrinja og dari i tillegg til nynorsk og bokmål.

Informasjon til elevane på finn de her.

Informasjon til føresette finn de her.