Teiknings av to passasjerar i ein buss.

Teiknings av to passasjerar i ein buss.

Elevundersøkinga 2016

Undersøkinga er ein viktig del av skulen sitt ønskje om å bli betre. Alle klasser skal svare på undersøkinga. Føresette kan finne meir informasjon om undersøkinga i artikkelen. Påloggingsside finn du også.

Elevundersøkinga gjennomførast kvart år i fylket og gir skulen eit godt høve til å sjå om skulen forbetrar seg. Den måler mellom anna motivasjon, trivsel og trygt skulemiljø. Utdanningsdirektoratet står bak undersøkinga. Viss du er føresett og ønskjer å lese meir om undersøkinga kan du gjere det i denne artikkelen.

Viss du er elev og skal gjennomføre undersøkinga logger du deg på med brukarnamnet du har fått av læraren din her.

 

Dette seier utdanningsdirektoratet på sine nettsider om undersøkinga:

"Elevundersøkelsen - les dette før du svarer
Hvorfor bør du svare på Elevundersøkelsen?  Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på enda bedre.  
 
Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. Vi viser også noen av svarene på nettsiden «Skoleporten». 
Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?  Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper du vil delta slik at skolen kan bli bedre. 
 
Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.  
Vi tar godt vare på svarene dine Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva du har svart. Utdannings-direktoratet har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte. 
Har du spørsmål?  Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser."