Elevrådsstyret skuleåret 2018/2019

Elevrådsstyre

Elevrådsstyret dette skuleåret.
Frå venstre: John-Rune Sjåstad Sunde, Marie Løviknes, leiar Marcus Våge, Ivar Engeland og nestleiar Clara Sibondagara.