Eid vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Elevråd
Elevrådsstyret skuleåret 2018/2019

Elevrådsstyre

Elevrådsstyret 2018/19 

Leiar Marcus Våge 1dha
Nestleiar Clara Sibondagara 3stb
Sekretær Marie Løviknes 1sta
Styremedlem Ivar Engeland 2ela
Styremedlem  John-Rune Sjåstad Sunde, 2aua

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og to styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.
Tips ein ven Skriv ut