Eid vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Elevråd

Elevrådsstyre

Elevrådsstyret 2019/20 

Leiar Marie Løviknes 2STA
Nestleiar Max M Endal 1ELA
Sekretær Birgitta T Skille 1DHA
Styremedlem Ananda V Bickardt 2STB
Styremedlem Nora Andrea Gangeskar 3PÅA

Arbeidsoppgåver:

  • Elevrådet skal ivareta elevane sine interesser i skulesamanheng.
  • Elevrådet er sett saman av tillitselevar frå alle klassane. Rett etter skulestart vel kvar klasse ein tillitselev og ein vararepresentant til elevrådet.
  • Elevrådsstyret er sett saman av elevrådsleiar, nestleiar, sekretær og to styremedlem.
  • Elevrådsstyret førebur saker som skal opp i elevrådet, sender ut innkalling og sakliste og utarbeider referat frå kvart møte.