Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre

Elevråd

Elevrådet skal snakke på vegne av alle elevane på skulen. Det er organisert slik at kvar klasse har sin representant (med vara). Elevrådet har også eit styre. Miljøkoordinator fungerer som sekretær og tilretteleggar for elevrådsarbeidet.

Elevrådstyret skuleåret 2018/2019: 
 

 

Tips ein ven Skriv ut