Eid vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevforsikring

Elevforsikring

Vestland Fylkeskommune har teikna ei ulykkesforsikring som gjeld for elevar i vidaregående opplæring. Ta kontakt med skulens leiing dersom du har spørsmål.