To elevar ser på ein pc-skjerm

Elev-pc

Alle elevar skal stille med pc kvar dag på skulen. De kan lese meir om elev-pc ordninga for vg1-elevar i Sogn og fjordane her: Elev-PC. Der står all informasjon om ordninga med elev-PC, modellar, finansiering, betilling og anna.

Viss du skal gå på design og handverk eller elektrofag på Eid vgs, kan det løne seg å kjøpe ein pc tilsvarande den kraftige modellen i tilbodet. Men begge modellane er fullt brukbare. Du kan sjølvsagt velgje ein heilt annan pc og kjøpe ein heilt privat.