To elevar ser på ein pc-skjerm

To elevar ser på ein pc-skjerm

Elev-pc

Skal du starte på vidaregåande skule til hausten, treng du bærbar datamaskin frå første skuledag. Sjå meir om elevpc-orfdninga på sfj.no/elevpc.

Du kan bruke ein bærbar maskin dun allereie har, eller du kan bestille frå fylkekommunen. Du finn informasjon om modellar, prisar og om ordninga på sfj.no/elevpc. Alle har plikt til å stille med brukbar bærbar, men skulen har nokre få (gamle) bærbare til utlån ved krise.