Eid vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg, både i grunnskulen og den vidaregåande skulen, får møte, gjere seg kjent med og utvikle forståing for profesjonell kunst og kultur av alle slag.

I Sogn og Fjordane er det fylkeskommunen som administrer tilbodet til elevane i fylket. Meir informasjon om DKS i Sogn og Fjordane og tilbodet til elevane her i fylket finn du på nettsida www.skulesekken.no. Du kan også følgje oss på Facebook.