Creative UB

Creative UB

Creative UB

Elevane på interiør og utstillingsdesign, 2IUA har starta bedrifta Creative UB. Dei produserer og sel mange spennande varer, og utfører tenester innan dekorering og profilering.

Creative UB ønskjer å spre glede og stemning med med sine produkt.
Produkta er handlaga. Dei har stand på Eidamessa , der du bl.a. kan få kjøpt WC stickers.


Dagleg leiar ; Mirjam Olin L.
Nestleiar: Mari K. R.
Produktansvarleg Emma E.
Økonomiansvarlege: Kjersti W og Åse Helene Y
Markedsføringsansvrleg er: Miriam Sjasmin A