Eid vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Breiddeidrett
Elevar i breiddeidrettsfaget

Elevar i breiddeidrettsfaget

Breddeidrett

I breddeidrettsfaget får du trening og undervisning i mange idrettar. Skulen har nært samarbeid med Eid il Fotball som og bidreg med trenarkapasistet og inspirasjon. Her får du to økter i skuletida. Trening i eigen idrett med teori og føring av treningsdagbok kjem i tillegg. Elevar på alle trinn og programområde deltek i breiddeidrettsfaget, så her blir ein godt kjent med mange nye elevar. 

Tips ein ven Skriv ut