Eid vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Teknikk og industriell produksjon/Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Tip elevar i arbeid

Tip elevar i arbeid

VG1 Teknikk og industriell produksjon

På Vg1 Teknikk og industriell produksjon ved Eid vidaregåande skule får du ein god blanding av praktisk og teoretisk opplæring.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglege utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i

 • Fellesfag: 12 timar per veke
 • Programfag: 17 timar per veke
 • Yrkesfagleg fordjuping: 6 timar per veke

Programfag

 • Produksjon, 7 timar per veke
 • Dokumentasjon og kvalitet, 5 timar pr veke
 • Tekniske tenester, 5 timar per veke  

Yrkesfagleg fordjuping 

Hovudmålet med faget er å gje elevane erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer dei ulike yrka innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Bedriftsbesøk
 • Fordjuping innanfor ulike delar av fagområdet
 • Arbeid på verkstad

Fellesfag

 • Matematikk, 3 timar per veke
 • Engelsk, 3 timar per veke
 • Norsk, 2 timar per veke
 • Naturfag, 2 timar per veke
 • Kroppsøving, 2 timar per veke
Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Utdanningsleiar 
Ove Lillestøl
415 30 811

Ove.Lillestol@sfj.no