www.eid.vgs.no

VRI4 Sogn og Fjordane

Mobilisering til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane 2017 – 2019.

Mobilisering til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane 2017 – 2019. VRI4-prosjektet er finansiert av Forskingsrådet sitt program FORREGION, pilar 1, mobilisering. Forvalta av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med Forskingsrådet. Samarbeid med Vestlandsforsking og Innovasjon Norge.

Målgrupper for VRI4 er  bedrifter og nettverk i Sogn og Fjordane.  Prioriterte næringar er: 

  • fornybar energi
  • landbruk
  • reiseliv
  • sjømatnæringar.

Målet med VRI4 er å få fleire bedrifter og nettverk til å setje i gong med utviklingsarbeid som krev FoU. Det skal føre til fleire innovasjonar i fylket, som nye produkt og tenester, nye produksjonsmåtar, nye organisasjonsformer, nye marknader, etc.

Viktige resultatmål for VRI4 er fleire FoU-søknader frå fylket til regionale, nasjonale og internasjonale FoU-program. Det er eit mål at utviklingsarbeidet skal føra til fleire arbeidsplassar og berekraftig verdiskaping i fylket. 

Aktive utlysingar frå 21.mai 2017:
FoU-startpakke
Støtte til FoU-prosjekt

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Arne Monrad Johnsen
arne.monrad.johnsen@sfj.no
415 30 978

Relaterte lenker