www.eid.vgs.no

Realfag

Realfag

Vg3 Realfag

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg3 er 15 timer pr veke. Resten er valgbare fag / programfag.

Fellesfag/obligatoriske fag: 

  • Norsk:  6 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Historie: 4 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Kroppsøving: 2 timar, standpunktkarakter på vitnemål
  • Religion: 3 timar, standpunktkarakter på vitnemål

Valfritt programfag på vg3

Du må ta 2 fag innan realfag som du hadde vg2 (tilsammen 10 timer per uke). I tillegg kan du velgje ett fag til uavhengig av programområde (5 t/v).  Totalt skal du ha i snitt 30 timer hver uke. Eksempel: Dersom ein tek 35 timar første året, 30 timar andre året så kan ein klare seg med 25 timar på vg3. Du kan lese om dei ulike programfag på vilbli.no.

Programfag på studiespesialisering vg3:

Program  realfag
Program språk og samfunnsfag, økonomi
Program for Idrett/
Musikk, dans, drama
Matematikk R2
Samfunnsfagleg engelsk
Breddeidrett
Fysikk 2
Politikk og menneskerettar
Musikk, dans, drama (skulemusikal)
Biologi 2 
Medie- og informasjonskunnskap 2
 
Kjemi 2 
Økonomi og leiing
 
Teknologi og forskningslære 2 Sosialkunnskap  
     
Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Utdanningsleiar 
Ottar Bjørkedal
415 30 953

ottar.bjorkedal@sfj.no